Psikoteknik Kursu Nedir

Karayolu taşıma kanununa göre eşya, kargo ve yolcu taşıyan diğer bir deyişle ticari olan taşıtı sevk ve idare eden kişide bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak bunlar;
1.Sürücü Ehliyeti
2.Mesleki Yeterlilik (Src)
3.Psikoteknik

Psikoteknik belgesi, İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin ölçülmesi sonucu sonucu alınan rapordur. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi verilir.

Psikoteknik değerlendirme;
Sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler “dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme” ve psikomotor beceriler ise “el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini” olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya (emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

Psikoteknik raporu her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Buna aykırı hareket edenlere yönetmeliğin 73/b maddesi uyarınca 5 ihtar ve her ihtar için 100 tl olmak üzere 500 tl para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca Psikoteknik belgesi olmadığı zaman kaza yapılması halinde sigorta zararı karşılamamaktadır.

Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 1yıl içinde 5 kez hız ihlali, 1 yıl içinde 2. kez 100 ceza puanını doldurma ve 5 yıl içinde 3 kez alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücülere, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatrik muayene zorunludur.

0 216 324 24 58

Sorularınız için bize ulaşın
ATAŞEHİR -İSTANBUL